Buradasınız :    Genel İngilizce   Grammar (Dil Bilgisi)    

Bağlaçlar ve Anlamları – Liste

AYNI FİKRİ DEVAM ETTİREN BAĞLAÇLAR

 • Moreover – Bundan başka, dahası, üstelik, bir de, diğer taraftan
 • Further – Ayrıca, bundan başka, daha fazla
 • Furthermore – Ayrıca, bundan başka, üstelik
 • Along – Boyunca, süresince, yanısıra, yanına
 • In addition – Bir de, hem de   -to ek olarak, ilaveten, ayrıca
 • As well as – Birlikte, yanısıra, hem de
 • Also – -de, -da, dahi, hem, hem de, ayrıca, üstelik
 • Besides – Ayrıca, bundan başka, üstelik, bir de, üstelik, zaten
 • Additionally – Ayrıca, bundan başka, ilaveten

ZITLIK BİLDİREN BAĞLAÇLAR

 • Although, Though, Even though – Karşın, -e rağmen, olduğu halde
 • Notwithstanding –  Buna rağmen, yine de , gerçi
 • In spite of –  despite of  – Rağmen
 • On the contrary – Aksine, bilakis
 • Unlike – Farklı, farklı olarak , aksine
 • Conversely –  Tersine , aksine , diğer taraftan
 • On the other hand – Diğer taraftan
 • Otherwise – Yoksa , bundan başka , aksi halde , başka türlü
 • However – Nasıl olursa olsun , ama , ancak , halbuki , her ne şekilde , oysa
 • Nonetheless – Yine de , bununla beraber , herşeye rağmen
 • Nevertheless – Yine de, buna rağmen , bununla beraber , ancak

SEBEP – SONUÇ  BİLDİREN BAĞLAÇLAR

 • So – İçin , diye , yani , bu yüzden  , -ması için
 • Therefore – Bu nedenle , o yüzden , bu yüzden , onun için , bundan dolayı
 • Thereby – Dolayısı ile , o münasebetle
 • Thus – Böyle , böylece , bunun için , nitekim, bu nedenle , bu ölçüde
 • Hence – Buradan , bundan , bundan dolayı , bunun sonucu olarak , şu andan itibaren
 • As a result of – Sonuç olarak
 • Consequently – Sonuç olarak , bu nedenle
 • Finally – Sonunda , en sonunda , nihayet , sözün kısası
 • Subsequently – Sonradan ,  daha sonra , arkadan
 • Eventually – Sonunda , neticede , nihayet , sonuçta
 • In the event – Sonuçta
 • Because – Çünkü , yüzünden , dolayı , -dığı için
 • Since – -den beri , olalı , edeli , madem , dığı için
 • Owing to –  Sayesinde , dolayı , nedeni ile , yüzünden
 • Due to –  Dolayı , yüzünden
 • On account of –  Yüzünden , dolayı , uğruna , bakımından
 • For –  Dolayı , nedeniyle , çünkü , zira
 • Because of – Nedeni ile , dolayı
 • Thanks to  – Sayesinde
 • By virtue of – Nedeniyle
 • Now that –  Madem ki , -dığından
 • Seeing that –  Madem , madem ki
 • That’s why –  Bu yüzden , bu nedenle
 • For that reason – O yüzden
 • In that case –  Demek oluyor ki , o halde , öyleyse
 • Sa as to –  İçin , -ecek şekilde
REKLAM

ÖRNEKLEME BAĞLAÇLARI

 • For example –  Örneğin , mesela
 • For instance – Örneğin , mesela

DOĞRULAMA BAĞLAÇLARI

 • In fact – Gerçekte , adeta , aslında , gerçekten , hatta , doğrusu
 • Indeed –  Gerçekten , cidden , doğrusu , aslında

ZAMAN BAĞLAÇLARI

 • When – Ne zaman, iken , gerektiğinde , -dığı sırada ,  -dığında
 • While – İken , olduğu halde , sırasında
 • As –  – Ki , madem ki , olduğu gibi , iken , -diği gibi
 • After –  -Dikten sonra
 • Before – Önce , -den önce
 • Until –  -İnceye kadar
 • Till –  Kadar , dek
 • As soon as –  -İnce , hemen
 • Once – Hemen , olur olmaz
 • Since –  -Den beri , olalı , edeli , yapalı , madem ki
 • Whenever –  – İnce , -dığında ,  – diğinde
 • Henceforth – Bundan sonra , bundan böyle
 • Meanwhile –  Bu arada , aynı anda , iken

KOŞUL BAĞLAÇLARI

 • If – Eğer , ise , fakat , ama , keşke
 • Unless – Olmadıkça , olmazsa , -mezse
 • Whether  …. or ( not ) –  Olup olmadığını
 • But for –  Olmasa , olmasaydı
 • In the event of –   Olursa , olduğunda , -diği  takdirde , durumunda
 • In the case of – Olması halinde , olduğu takdirde , durumunda , halinde
 • Provided that – Şartıyla , koşuluyla , eğer
 • Providing – Şartıyla , koşuluyla
 • Even if –  Bile , olsa bile
 • On condition that – Şartıyla
 • Without – -medikçe , -meksizin
 • In order that – Olması için , -mesi için , -sin diye

İSTİSNAİ DURUMLAR BAĞLAÇLARI

 • Except that – dışında , haricinde
 • Aside from – -den başka , dışında
 • Apart from -Başka , dışında
 • None but  ( you ) –  Sadece   ( sen )
Eğitimi

Simple Past Tense – Geçmiş Zaman ile İlgili Örnek Cümleler

Simple Past Tense yani Geçmiş Zaman ile ilgili – Türkçe cümle örnekleri sayfanın devamında mevcuttur. Aynı zamanda ödevleriniz için yardımcı olabilecek bu cümleleri çalışırken

Say / Tell / Speak / Talk

’de say, tell, speak ve talk çoğu zaman birbirleriyle karıştırılırlar. Genellikle de sınavlarda bu kelimeler ayırt edici sorular olarak karşımıza çıkarlar. Şimdi gelin birlikte bu kelimelerin anlamlarına

Eşsesli Kelimeler

’de Homographs olarak bilinen eşsesli kelimeler yazılışları aynı ve anlamları farklı olan kelimelerdir. Örneğin fiil olarak kullanılan bear (taşımak/to carry) ve isim olarak kullanılan bear (büyük

Transitive and Intransitive Verbs (Geçişli ve Geçişsiz Fiiller)

‘de geçişli ve geçişsiz fiiller son derece önemlidir ve dikkatle öğrenilmesi gerekmektedir. Geçişli fiiller kendilerinden sonra nesne almaktadırlar. Peki, nedir nesne?  Öznenin yaptığı işten etkilenen her şey nesne

İngilizce Kelime Öğrenmek için WordTaboo

Tesadüfen ziyaret ettiğim bir site – kelime öğrenme sistemi– hakkında faydalı bir röportaj hazırladık sizler için. WordTaboo adlı bu siteyi inceleyenleriniz, hatta siteye üye olanlarınız mutlaka
Daha Fazla Sonuç
İletişim Bilgileri

VIP ile Ücretsiz Eğitimi

dil eğitimine yönelik dersler ve materyallerin yanı sıra 4. sınıf , 5. sınıf , 6. sınıf , 7. sınıf , 8. sınıf , 9. sınıf ve 10. sınıf öğrencileri için hazırlanmış konu anlatımları yer almaktadır.

Bizi Takip Edin!
facebook twitter rss katalog
Copyright © 2020 vip.com All rights reserved Privacy Policy Powered by WordPress Site Map