Buradasınız :    Genel İngilizce   Grammar (Dil Bilgisi)    

Be Going To

going to

Be going to, gelecek zamanda kullanılan bir yapıdır. Bu yapıyı, önceden planlanmış, kesin olarak yapılacak işlerde kullanırız. Bunun yanında yağmurun yağması gibi gerçekleşmesi için gereken tüm koşulların görüldüğü durumlarda da be going to kullanılmaktadır. Şimdi cümle yapılarını inceleyelim:

Olumlu (Affirmative) Cümle Yapısı

I am going to Verb 1
He
She
It
is going to Verb 1
You
We
They
are going to Verb 1

Örnek 1 :

I am going to write an essay for our  Foreign Language lesson.
(Yabancı dil dersimiz için bir makale yazacağım.)

She is going to write an essay for our Foreign Language lesson.
(Yabancı dil dersimiz için bir makale yazacak.)

We are going to write an essay for our Foreign Language lesson.
(Yabancı dil dersimiz için bir makale yazacağız.)

Not : Yukarıdaki örneklerde, önceden belirlenmiş (planlanmış) bir durum söz konusudur.

Örnek 2 :

She is studying  her examps very much. She is going to pass her exams.
(Sınavlarına çok çalışıyor. Sınavlarını geçecek.)

There is too much cloud. It is going to rain.
(Çok  fazla bulut var. Yağmur yağacak.)

My baby is not crying this night. He is going to sleep.
(Bebeğim bu gece ağlamıyor. O uyuyacak.)

Not : Yukarıdaki örneklerde, gerçekleşmesi için gereken koşullarında görülebildiği durumlar söz konusudur.

Olumsuz (Negative) Cümle Yapısı

I am not
‘m not
going to Verb 1
He
She
It
is not
isn’t
going to Verb 1
You
We
They
are not
aren’t
going to Verb 1

Örnek 3 :

I am not going to read your letter anymore.
(Bundan sonra senin mektubunu okumayacağım.)

Seda is not going to come with me to Paris.
(Seda benimle birlikte Paris’e gelmeyecek.)

We are not going to buy another coat for you because you have three.
(Sana başka bir mont almayacağız çünkü üç taneye sahipsin.)

Not : Yukarıdaki örneklerde de önceden alınmış kararlar söz konusudur.

REKLAM

Soru (Question) Cümlesi Yapısı

Am I going to Verb 1
Is He
She
It
going to Verb 1
Are You
We
They
going to Verb 1

Örnek 4 :

Are you going to go to school tomorrow?
(Yarın okula gidecek misin?)

Are they going to come with you to Selin’s party?
(Selin’in partisine onlar seninle gelecek mi?)

Is Sema going to go to university?
(Selin üniversiteye gidecek mi?)

Not : Yukarıdaki örnekler de yine önceden alınmış kararları sorgulamaya yöneliktir.

Be Going To – Alıştırmalar

A) Aşağıdaki boşlukları, parantez içlerinde verilen fiiller ile “be going to” yapısını kullanarak doldurunuz.

 1. We ……………………… (not/watch) your film this night.
 2. Seda and Aslı ……………………………… (make) a surprise to their mother tomorrow.
 3. I ……………………………… (read) two books before the exam because the instructor ……………………………… (ask) ten questions from them.
 4. ……… you …………………… (finish) your homework after the lunch?
 5.  She ……………………………… (not/be) ready for exam as she is not studying hard.

B) Aşağıdaki kelimeleri düzgün birer cümle olacak şekilde sıralayınız.

 1. are / we / TV / open / this night / the / going to / not.
 2. going to / ? / is / make / for me / cake / Seda / a
 3. Melis and Arda / meeting / to / going to / come / are / ? /tomorrow
 4. I / milk / after / not / drink / goin to / thirteen years old / am.
 5. Tommy / eat / a /meat / big / is/ this / going to / afternoon

Cevap Anahtarı A

 1. are not / aren’t going to watch.
 2. are going to make
 3. am going to read — is going to ask
 4. are — going to finish
 5. is not / isn’t going to be

Cevap Anahtarı B

 1. We are not going to open the TV this night.
 2. Is Seda going to make a cake for me?
 3. Are Melis and Arda going to come to meeting tomorrow?
 4. I am not going to drink milk after thirteen years old.
 5. Tommy is going to eat a big meat this afternoon.

Be going to kullanımı ile ilgili sorularınızı yorum alanını kullanarak bize iletebilirsiniz.

Eğitimi

Simple Past Tense – Geçmiş Zaman ile İlgili Örnek Cümleler

Simple Past Tense yani Geçmiş Zaman ile ilgili – Türkçe cümle örnekleri sayfanın devamında mevcuttur. Aynı zamanda ödevleriniz için yardımcı olabilecek bu cümleleri çalışırken

Say / Tell / Speak / Talk

’de say, tell, speak ve talk çoğu zaman birbirleriyle karıştırılırlar. Genellikle de sınavlarda bu kelimeler ayırt edici sorular olarak karşımıza çıkarlar. Şimdi gelin birlikte bu kelimelerin anlamlarına

Transitive and Intransitive Verbs (Geçişli ve Geçişsiz Fiiller)

‘de geçişli ve geçişsiz fiiller son derece önemlidir ve dikkatle öğrenilmesi gerekmektedir. Geçişli fiiller kendilerinden sonra nesne almaktadırlar. Peki, nedir nesne?  Öznenin yaptığı işten etkilenen her şey nesne

Just Already Yet Kullanımı / Konu Anlatımı

Bu dersimizde just kullanımı, already kullanımı ve yet kullanımı ile ilgili konu anlatımına değineceğiz. Konunun devamında just already yet ile ilgili örnekler yer almaktadır.

İngilizce Soru Kalıpları (Wh Questions)

'de Wh Questions olarak bilinen soru kalıpları (what, when, where, why, which, who, whose, how) hakkında - Türkçe örnekler ile birlikte hazırlanmış konu anlatımı.
Daha Fazla Sonuç
İletişim Bilgileri

VIP ile Ücretsiz Eğitimi

dil eğitimine yönelik dersler ve materyallerin yanı sıra 4. sınıf , 5. sınıf , 6. sınıf , 7. sınıf , 8. sınıf , 9. sınıf ve 10. sınıf öğrencileri için hazırlanmış konu anlatımları yer almaktadır.

Bizi Takip Edin!
facebook twitter rss katalog
Copyright © 2021 vip.com All rights reserved Privacy Policy Powered by WordPress Site Map