Buradasınız :    Genel İngilizce   Grammar (Dil Bilgisi)    

Causatives Konu Anlatımı

causatives

Bu konu anlatımı içerisinde “causatives” yapısı hakkında bilgi, tanım ve kullanımının yanı sıra ilgili örnekler yer almaktadır.

Causatives Konu Anlatımı ve Örnekler

to have”, “to get” ve “to make” fiilleri ile oluşturulan, Türkçe’de ettirgen çatı olarak isimlendirilen yapıya causatives denilmektedir.

Bu üç fiil de aynı anlama geliyormuş gibi görünseler de bazı ince noktalarda birbirlerinden ayrılmaktadırlar.

Anlamdaki farklılıklara geçmeden önce, yapının nasıl kullanıldığından bahsedelim. Ettirgen yapı oluşturulurken, öne çıkarılmak istenen (ettirgen) fiilin genellikle 3. hali (past participle) kullanılır. Asıl yapımızı oluşturan “have / get / make” fiillerimiz de cümlenin kullanıldığı zamana göre değişiklikler göstermektedir. Birazdan yapıları incelerken örneklerle göreceğiz fiillerin uğradığı değişimleri.

Cümlenin öğelerinin sıralanışı şu şekilde olmalıdır:

Subject (Özne) + have/get/make + Object (Nesne) + Verb 3 (Fiilin 3. Hali).

1. Have

Kişinin bireysel işlerinde kullanılan ettirgen yapıdır. Örneğin saçlarını kestirmek, evini boyatmak, bisikletini tamir ettirmek… Bu cümlelerde işi yapan değil; yapılan iş önemlidir.

Örnek 1 :

Seda had her hair cut yesterday.

(Seda dün saçını kestirdi.)

Açıklama: Bu cümlede bulunan “have” fiili, cümle geçmiş zamanda kullanıldığı için had halini, yani fiilin ikinci (Past Simple) halini almıştır. Burada kullanılan cut fiili de fiilin 3. halidir.

Örnek 2 :

I have my car washed on Sundays.

(Arabamı Pazar günleri yıkatırım.)

Açıklama: Yine üstteki cümlede olduğu gibi “have”, cümlenin kullanıldığı zamana uyum göstererek, geniş zaman halinde kalmıştır. Wash fiili, düzenli bir fiil olduğundan sonuna “-ed” takısı alarak bu cümleye uyum sağlamıştır.

REKLAM

2. Get

Get yapısını, birini bir şeyi yapmaya ikna ettiğimizde kullanırız. Eğer işi yapan kişiyi belirtecek isek; asıl fiil, yalın hali ile kullanılır ve başına “to” getirilir.

Örnek 3 :

Melis gets her brother to read her homeworks.

(Melis erkek kardeşine ödevlerini okutturur.)

Açıklama: Burada, işi yapan kişi de dile getirildiği için, “read” fiili “to read” şeklinde kullanılmıştır. Yine aynı şekilde “get” fiili de cümlenin kullanıldığı zamanda göre değişime uğramış ve “–s” takısı almıştır.

Eğer cümlede işi yapan kişiden söz edilmeyecek ise, “have” yapısının kullanışı ile benzer şekilde kullanılır.

Örnek 4 :

My mother gets our home cleaned once a mounth.

(Annem evimizi ayda bir kere temizletir.)

Açıklama: İşi yapan kişi söylenmediğinden dolayı,” have” yapısı ile benzer şekilde kullanılmıştır.

3. Make

Bu yapının kullanıldığı en yaygın anlam, bir işi zorla yaptırmaktır.

Örnek 5 :

My father made me finished my homework before i went out with my friends.

(Babam, arkadaşlarımla dışarı çıkmadan önce ödevlerimi bitirtti-bitirmeye zorladı-.)

Açıklama: Cümleden de anlaşılacağı gibi, ortada bir zorlama vardır. Hatta bu örnekte tehdit anlamı da sezilmektedir. Eğer ödevlerini bitirmez ise dışarı çıkamayacağı da ortadadır.

Örnek 6 :

Their teacher makes them watched Englizh films in their Language Lessons.

(Öğretmenleri onlara Dil derslerinde İngilizce film izletir.)

Açıklama: Burada, diimize çevrildiğinde bir ettirgenlik yokmuş gibi görünse de, işi yapan kişi öğrenciler iken dışarıdan yapılan bir zorlama, mecburiyet, olduğundan dolayı causative kullanılmak durumundadır.

Causatives Konu Anlatımı burada son bulmaktadır. Dilerseniz konu hakkında soru ve görüşlerinizi yorum kısmını kullanarak bize iletebilirsiniz.

Eğitimi

Simple Past Tense – Geçmiş Zaman ile İlgili Örnek Cümleler

Simple Past Tense yani Geçmiş Zaman ile ilgili – Türkçe cümle örnekleri sayfanın devamında mevcuttur. Aynı zamanda ödevleriniz için yardımcı olabilecek bu cümleleri çalışırken

Say / Tell / Speak / Talk

’de say, tell, speak ve talk çoğu zaman birbirleriyle karıştırılırlar. Genellikle de sınavlarda bu kelimeler ayırt edici sorular olarak karşımıza çıkarlar. Şimdi gelin birlikte bu kelimelerin anlamlarına

Transitive and Intransitive Verbs (Geçişli ve Geçişsiz Fiiller)

‘de geçişli ve geçişsiz fiiller son derece önemlidir ve dikkatle öğrenilmesi gerekmektedir. Geçişli fiiller kendilerinden sonra nesne almaktadırlar. Peki, nedir nesne?  Öznenin yaptığı işten etkilenen her şey nesne

Just Already Yet Kullanımı / Konu Anlatımı

Bu dersimizde just kullanımı, already kullanımı ve yet kullanımı ile ilgili konu anlatımına değineceğiz. Konunun devamında just already yet ile ilgili örnekler yer almaktadır.

İngilizce Soru Kalıpları (Wh Questions)

'de Wh Questions olarak bilinen soru kalıpları (what, when, where, why, which, who, whose, how) hakkında - Türkçe örnekler ile birlikte hazırlanmış konu anlatımı.
Daha Fazla Sonuç
İletişim Bilgileri

VIP ile Ücretsiz Eğitimi

dil eğitimine yönelik dersler ve materyallerin yanı sıra 4. sınıf , 5. sınıf , 6. sınıf , 7. sınıf , 8. sınıf , 9. sınıf ve 10. sınıf öğrencileri için hazırlanmış konu anlatımları yer almaktadır.

Bizi Takip Edin!
facebook twitter rss katalog
Copyright © 2021 vip.com All rights reserved Privacy Policy Powered by WordPress Site Map