Buradasınız :    Genel İngilizce   Grammar (Dil Bilgisi)    

İngilizce Bağlaçlar (Conjunctions)

Bağlaçlar sözcük, sözcük öbekleri ya da cümleleri birbirine bağladığımız kelimelerdir. İngilizce bağlaçları ana başlıklar altında inceleyeceğiz:

Coordinating Conjunctions

Genellikle, İngilizce‘de iki cümleyi birbirine bağlayan bağlaç tipleridir.

  • And: ve
  • But: ama
  • Or: veya
  • Nor: ne de ( ikisi de değil gibi bir anlam taşır). Önünde kullanılacağı cümleyi devrik yapar.
  • So: bu yüzden, böylece, bundan dolayı
  • Yet: Halbuki

Örneğin;

I want to eat an ice-cream and I want to watch a movie.

They say they want to g oto Italy or they want to stay in Turkey.

Sentence Connectors

Birbiriyle yakın ilişki içerisinde olan, iki cümleyi birbirine bağlamaya yarayan kelimelerdir.

Benzer ilişki sağlayan bağlaçlar; Furthermore, Moreover, What’s more, In addition, Also (hepsi “dahası” anlamını vermektedir.)

İki cümle arasında zıtlık ilişkisi veren bağlaçlar; However, Nevertheless, Nonetheless, On the contrary, Still ( “ama, yine de, karşıt olarak, ancak bununla beraber” anlamları taşır)

Sonuç anlamına çıkaran bağlaçlar; Therefore, Thus, Hence, As a result, Consequently ( Sonuç olarak, böylece anlamları vardır)

Örneğin;

She bought a pair of jeans and shoes, moreover, she ate dinner.

He tried so hard to pass the exam, however, he failed again.

He needed money, therefore, he wanted to find a job.

Time Conjunctions

REKLAM

Zaman belirtmek gerektiren cümleler bağlanacağı zaman şu bağlaçlara başvuruyoruz: Kural olarak şunu bilmeliyiz ki İngilizce’de zaman bağlaçlarının sahip olduğu cümlelerde Future Tense’i kullanmıyoruz.

When:  …-dığı zaman, After: …-dan sonra, Before: …-den önce, As ve While: …iken, Just as: …tam –iken, Untill/ Till: …-caya kadar, By the time: …-caya kadar, Since: …-dığından beri, As soon as: …ar …maz, As long as: ….-dığı sürece, Once: …ce/ca, Hardly/ Scarcely when: tam…-mıştı ki…. Oldu.

Örneğin;

I was talking on the phone when he came.

You can play computer as long as you do your homework.

The children had slept by the time we arrive home.

Cause Conjunctions

Sebep bağlaçları dediğimiz bu bağlaçlar, ana cümlede eylemin neden gerçekleştiğini anlatan cümleyle birleştirmede kullanılır.

Because, As, Since, Seeing that, Now that, Given that bağlaçları, cümlenin başında kullanılarak yanlarına direk cümle alırlar.

Because she wanted to be a singer, she took singing lessons.

Seeing that he won’t be able to home, he called his mother to let her know.

Bazı bağlaçlar ise yanlarına isim alarak, ana cümleye bağlanırlar.

Due to, Because of, Owing to, On account of gibi.

Due to his illness, he couldn’t come to school yesterday.

Because of the rain, we won’t be able to go to picnic.

Contrast Conjunctions

Bu bölüm zıtlık bağlaçları dediğimiz kısmı içermektedir. Birbirine zıt olan iki cümleyi bağlamak için kullanılırlar.

Though, Even though, Despite, Although, Despite the fact that gibi kullanımları bulunmaktadır. “Rağmen” anlamı yoğunluktadır.

Örneğin;

Even though John loves Victoria, she still doesn’t love him.

Despite the fact that the soldiers fought hard, they lost the battle

Benzer Konu : Bağlaçlar ve Anlamları

Eğitimi

Simple Past Tense – Geçmiş Zaman ile İlgili Örnek Cümleler

Simple Past Tense yani Geçmiş Zaman ile ilgili – Türkçe cümle örnekleri sayfanın devamında mevcuttur. Aynı zamanda ödevleriniz için yardımcı olabilecek bu cümleleri çalışırken

Say / Tell / Speak / Talk

’de say, tell, speak ve talk çoğu zaman birbirleriyle karıştırılırlar. Genellikle de sınavlarda bu kelimeler ayırt edici sorular olarak karşımıza çıkarlar. Şimdi gelin birlikte bu kelimelerin anlamlarına

Transitive and Intransitive Verbs (Geçişli ve Geçişsiz Fiiller)

‘de geçişli ve geçişsiz fiiller son derece önemlidir ve dikkatle öğrenilmesi gerekmektedir. Geçişli fiiller kendilerinden sonra nesne almaktadırlar. Peki, nedir nesne?  Öznenin yaptığı işten etkilenen her şey nesne

Just Already Yet Kullanımı / Konu Anlatımı

Bu dersimizde just kullanımı, already kullanımı ve yet kullanımı ile ilgili konu anlatımına değineceğiz. Konunun devamında just already yet ile ilgili örnekler yer almaktadır.

İngilizce Soru Kalıpları (Wh Questions)

'de Wh Questions olarak bilinen soru kalıpları (what, when, where, why, which, who, whose, how) hakkında - Türkçe örnekler ile birlikte hazırlanmış konu anlatımı.
Daha Fazla Sonuç
İletişim Bilgileri

VIP ile Ücretsiz Eğitimi

dil eğitimine yönelik dersler ve materyallerin yanı sıra 4. sınıf , 5. sınıf , 6. sınıf , 7. sınıf , 8. sınıf , 9. sınıf ve 10. sınıf öğrencileri için hazırlanmış konu anlatımları yer almaktadır.

Bizi Takip Edin!
facebook twitter rss katalog
Copyright © 2020 vip.com All rights reserved Privacy Policy Powered by WordPress Site Map