Buradasınız :    Genel İngilizce   Grammar (Dil Bilgisi)    

Just Already Yet Kullanımı / Konu Anlatımı

just already yet

Bir ziyaretçimizden gelen istek üzerine özet şeklinde hazırladığımız Just Already Yet Kullanımı & Konu Anlatımı boyunca sırasıyla; just, already, yet kullanımlarını ve hemen altında ilgili örnekleri göreceksiniz. O halde Just ile başlayalım!

JUST

Just Kullanımı : Bir eylemin çok kısa bir süre önce tamamlandığını belirtirken kullanılır. Eylem daha yeni bitmiştir. “just” cümlede yardımcı fiiil ile asıl fiil arasında yer alır.

Just ile İlgili Örnekler

I don’t know what the matter is, I have just waken up.
(Sorunun ne olduğunu bilmiyorum, yeni uyandım.)

You can’t talk with her, she has just gone out.
(Onunla konuşamazsın, daha şimdi dışarı çıktı.)

They had just finished the project when the boss arrived.
(Patron geldiğinde projeyi daha yeni bitirmişlerdi.)

He had just hidden his cigarette when his mother came up.
(Annesi çıkageldiğinde sigarasını yeni saklamıştı.)

Şimdi Already ile devam edelim.


ALREADY

Already Kullanımı : Bir eylemin beklenenden önce tamamlandığını ifade eder. Eylemin yapıldığını belirttiği için her zaman olumlu cümlelerde kullanılır. “already” ya yardımcı fiiil ile asıl fiil arasında ya da cümlenin sonunda yer alır. Sonunda yer alması vurgu amaçlıdır.

Already ile İlgili Örnekler

She had already finished her homework when her friend called.
(Arkadaşı aradığında ev ödevini çoktan bitirmişti.)

REKLAM

I have already done everything that I can do for him.
(Onun için yapabileceğim her şeyi zaten yaptım.)

We thought that it was early to go but when we went, the cafe had been opened already.
(Gitmek için erken olduğunu düşünmüştük ancak gittiğimizde cafe çoktan açılmıştı.)

-Do you want to see this movie? – I have seen it already.
(-Bu filmi izlemek ister misin? -Ben onu zaten izledim.)

Son olarak Yet ile konumuzu tamamlayalım.


YET

Yet Kullanımı : Eylemin belli bir süre içinde yapılmasının beklendiğini ifade eder bu nedenle her zaman ya olumsuz cümlelerde ya da soru cümlelerinde kullanılır. “yet” cümlenin sonunda yer alır.

Yet ile İlgili Örnekler

Today is the deadline of the project, haven’t you finished it yet?
(Projenin teslim tarihi bugün, sen daha bitirmedin mi?)

She can’t go out with you because her son hasn’t come back from school yet.
(Sizinle dışarı çıkmaz çünkü oğlu henüz okuldan dönmedi.)

We went to the train station in a hurry but the train hadn’t arrived yet.
(Tren istasyonuna aceleyle gittik ancak tren henüz gelmemişti.)

He has been working so hard for many years, hasn’t he been promoted yet?
(Yıllardır çok sıkı çalışıyor, daha terfi alamadı mı?)


Dilerseniz, konu ile ilgili bir başka sitede hazırlanan online test ile öğrendiklerinizi sınayabilirsiniz : http://goo.gl/bsbPo

Just, already ve yet ile ilgili konumuz burada sona eriyor. Ancak konu ile ilgili sorularınızı yorum kısmını kullanarak bize iletebilirsiniz. Derse katıldığınız için teşekkür ederiz.

Eğitimi

Simple Past Tense – Geçmiş Zaman ile İlgili Örnek Cümleler

Simple Past Tense yani Geçmiş Zaman ile ilgili – Türkçe cümle örnekleri sayfanın devamında mevcuttur. Aynı zamanda ödevleriniz için yardımcı olabilecek bu cümleleri çalışırken

Say / Tell / Speak / Talk

’de say, tell, speak ve talk çoğu zaman birbirleriyle karıştırılırlar. Genellikle de sınavlarda bu kelimeler ayırt edici sorular olarak karşımıza çıkarlar. Şimdi gelin birlikte bu kelimelerin anlamlarına

Transitive and Intransitive Verbs (Geçişli ve Geçişsiz Fiiller)

‘de geçişli ve geçişsiz fiiller son derece önemlidir ve dikkatle öğrenilmesi gerekmektedir. Geçişli fiiller kendilerinden sonra nesne almaktadırlar. Peki, nedir nesne?  Öznenin yaptığı işten etkilenen her şey nesne

İngilizce Soru Kalıpları (Wh Questions)

'de Wh Questions olarak bilinen soru kalıpları (what, when, where, why, which, who, whose, how) hakkında - Türkçe örnekler ile birlikte hazırlanmış konu anlatımı.

in on at (Prepositions) Kullanımı

Sayfada in on at (prepositions) kullanımı, konu ile ilgili -Türkçe örnekler yer almaktadır. Konu hakkında bilgi almak için sayfayı ziyaret ediniz.
Daha Fazla Sonuç
İletişim Bilgileri

VIP ile Ücretsiz Eğitimi

dil eğitimine yönelik dersler ve materyallerin yanı sıra 4. sınıf , 5. sınıf , 6. sınıf , 7. sınıf , 8. sınıf , 9. sınıf ve 10. sınıf öğrencileri için hazırlanmış konu anlatımları yer almaktadır.

Bizi Takip Edin!
facebook twitter rss katalog
Copyright © 2021 vip.com All rights reserved Privacy Policy Powered by WordPress Site Map