Buradasınız :    Genel İngilizce   Grammar (Dil Bilgisi)    

Modals (Request / Offer / Suggestion)

Modal yardımcı fiilleri genellikle konuşmacının duygularını yansıtır; gereklilik , zorunluluk , olasılık , rica gibi. Biz bu bölümde request (rica) , offer (öneri) , suggestion (tavsiye)  ‘ ı göreceğiz.

Request (Rica):

May I / Could I / Can I  / Will you / could you / Can you / Woud you / Would you mind request’te kullanılan modallardır.

May I / Could I:Nazik bir isteme ifadesidir.

– May I / Could I borrow your book?

Can I: Daha samimi ortamlarda kullanılan bir ifadedir.

-Can I borrow your book?

-Yes, of course.

 Could you , Would you : Resmiyet ve nezaket gerektiren ortamlarda kullanılırlar.

-Would you / Could you pass the salt?

Will you: Resmi ortamlarda kullanılır ; ancak öfke ve sabırsızlık gösteren ricalarda da kullanılır.

-Will you be quiet , please?

Can you: Daha samimi ortamlarda kullanılır.

-Can you lend me your dictionary?

 Would you mind: Bu yapıyı iki şekilde kullanırız.

   1.  Would  you mind if I + simple past: İzin alırken kullanılır.

-Would you mind if I closed the window?

No, of course not.

 NOT: burada Past Tense kullanmamıza rağmen , anlam Future ya da Present ‘dır.

2. Would you mind + doing: Birinden bir şey rica ederken kullanılır.

-Would you mind closing the window?

Well , I ‘ d rather you didn’t. It’s a bit cold in here.

NOT:” Would you mind” yapısına cevap verirken dikkat etmemiz gerekir.Çünkü ; bu yapıya “No” ile verdiğimiz cevaplar olumlu ; “Yes” ile verdiğimiz cevaplar ise olumsuz anlam taşır. Yukarıdaki örneklerde belirtildiği gibi.

REKLAM

Offer (Öneri):

Shall I / We , Should , Could , Let’s do something , May/Might as well , Why don’t / doesn’t + subject offer’da kullanılan modallardır.Ve öneri sunarken kullanılırlar.

    Shall I / We:

-What shall we do tonight?

-Shall I help you?

Let’s do something:

   -Let’s go out and have a walk.

Could: Daha çok olasılıklardan birini ya da birkaçını hatırlamak – önermek için kullanılırlar.

-We could mmet friends and go to the cinema.

 *Could Have Done: “Geçmişte bir şeyi yapabilirdin ama yapmadın.” anlamı taşır.

-I failed my math class.

You could have talked to your teacher. Or you could have asked Jane to help you with your math.

 *Coudn’t Have Done:“Geçmişte bir şeyi isteseydin de yapamazdın.” anlamı taşır.

-I couldn’t have phoned you , because the manager took me to the building site , and there is no telephone there.

 Why don’t / doesn’t + subject: Yapısı soru biçiminde olmasına rağmen öneri anlamı taşır.

-Why don’t we go to a movie?

-Why doesn’t he go to see his dentist?

May / Might (as wel):Zorunluluktan kaynaklanan gönülsüzce yapılan öneridir.

-Since we can’t afford to go to the cinema this weekend , we may / might as well watch film at home.

Suggestion (Tavsiye):  

Should / Ought to / Had better suggestion’da kullanılan modallardır.

   Should: Karşıdaki kişiye  tavsiye verirken kullanılır.

-You should treat other people politely.

*Shouldn’t have done: “Yapmadım ama yapmam gerekirdi.” anlamı taşır.

-I talked to him very unkindly , so I hurt him. I shouldn’t have talked to him so unkindly.

   Ought to: Sorumluluk veya görevlerin hatırlatıldığı durumda kullanılır.

– You ought to stay in bed until you feel better.

 Had better: Yapılmaması durumunda kötü sonuçlar olacağını belirtir.

-We had better hurry , or we’ll miss the bus.

Eğitimi

Simple Past Tense – Geçmiş Zaman ile İlgili Örnek Cümleler

Simple Past Tense yani Geçmiş Zaman ile ilgili – Türkçe cümle örnekleri sayfanın devamında mevcuttur. Aynı zamanda ödevleriniz için yardımcı olabilecek bu cümleleri çalışırken

Say / Tell / Speak / Talk

’de say, tell, speak ve talk çoğu zaman birbirleriyle karıştırılırlar. Genellikle de sınavlarda bu kelimeler ayırt edici sorular olarak karşımıza çıkarlar. Şimdi gelin birlikte bu kelimelerin anlamlarına

Transitive and Intransitive Verbs (Geçişli ve Geçişsiz Fiiller)

‘de geçişli ve geçişsiz fiiller son derece önemlidir ve dikkatle öğrenilmesi gerekmektedir. Geçişli fiiller kendilerinden sonra nesne almaktadırlar. Peki, nedir nesne?  Öznenin yaptığı işten etkilenen her şey nesne

Just Already Yet Kullanımı / Konu Anlatımı

Bu dersimizde just kullanımı, already kullanımı ve yet kullanımı ile ilgili konu anlatımına değineceğiz. Konunun devamında just already yet ile ilgili örnekler yer almaktadır.

İngilizce Soru Kalıpları (Wh Questions)

'de Wh Questions olarak bilinen soru kalıpları (what, when, where, why, which, who, whose, how) hakkında - Türkçe örnekler ile birlikte hazırlanmış konu anlatımı.
Daha Fazla Sonuç
İletişim Bilgileri

VIP ile Ücretsiz Eğitimi

dil eğitimine yönelik dersler ve materyallerin yanı sıra 4. sınıf , 5. sınıf , 6. sınıf , 7. sınıf , 8. sınıf , 9. sınıf ve 10. sınıf öğrencileri için hazırlanmış konu anlatımları yer almaktadır.

Bizi Takip Edin!
facebook twitter rss katalog
Copyright © 2020 vip.com All rights reserved Privacy Policy Powered by WordPress Site Map