Buradasınız :    Genel İngilizce   Grammar (Dil Bilgisi)    

Reported Speech Konu Anlatımı (Dolaylı Anlatım)

Reported Speech Konu Anlatımı

Reported Speech konusu Türkçe’de “dolaylı anlatımİngilizce’de “indirect speech” dediğimiz bölümü kapsamaktadır. Söylenilen bir cümle ikinci kez aktarılmak istenildiğinde dolaylı anlatım yapmış oluyoruz. Günlük dilde çokça kullanımı olan bu konuyu, birkaç madde halinde inceleyelim.

a) Dolaylı aktarımda (reported speech) düz ifadeler; söylenen sözlerin aktarımı devam eden zaman içerisindeyse, emir ve rica cümleleriyse veya sık söylenilen sözler aktarılıyorsa, aktarılan cümlelerin tense’lerinde değişim olmaz, kişi kavramlarında oynama yapılır.

Aynı zaman içinde devam eden aktarımlar için;

 • John: I am eating my meal now.
 • He says that he is eating his meal now.

Sık sık söylenen sözler için;

 • John: I will never speak to her.
 • John says that he will never speak to her.

Emir ve Ricalar:

Kural : İngilizce ‘de emir cümleleri için “tell” fiili, rica cümleleri için “ask” fiili kullanılır. Dolaylı olarak aktarılacak cümleye “to” ile başlanarak cümleler bağlanır ve fiillerde değişiklik yapılmaz, çünkü emir ve rica cümleleri simple present tense ile yapılır. Aktarılacak olumsuz cümleler için “to”nun başına “not” getirilir.

Örnek emir cümleleri:

 • “Finish your plate!”
 • I told him / her to finish his/her plate.
 • Don’t make any noise!”
 • I told them not to make any noise.
 • “Stand up!”
 • He told me to stand up.

Örnek rica cümleleri:

 • “Turn off the lights, please.”
 • She asked me to turn off the lights.
 • “Pass me the salt, please.”
 • Victoria asked him to pass her the salt.

b) Bu bölümde ise konumuz, yapılacak olan cümlenin “tense”inin bir zaman konusu kadar değişecek olmasıdır. Yani, eğer “Simple Present” ile söylenilen bir cümleyi aktaracaksak, o cümlenin tense’ini “Simple Past”a çevirmemiz gerekir. Zaman kısmı haricinde, dolaylı olarak aktarılacak cümlenin öznesini de yine söylenilen kişinin cinsiyetine / tekillik / çoğulluk durumuna göre değiştiriyoruz.

Örneğin;

 • John: I want to work in a company.
 • John said (that) he wanted to work in a company.

Örnekte de görüldüğü gibi, cümlenin tense kısmı bir zaman geriye gitmiş. Bir cümleyi aktarırken en çok “say” ve “tell” fiillerini kullanıyoruz. Fiillerden sonra aktarılan cümleyi getirmeden önce isteğe bağlı olarak “that” kelimesi getirilebilir ya da çıkarılabilir. Örneğimizde de olduğu gibi;

John said (that) he wanted to work in a company.

Tense’lere göre olan cümle ayrımlarına bakalım:

Reported Speech – Simple Present Tense:

Simple Present » Simple Past

John: I am so hungry and I want to eat something.

John said/told (that) he was so hungry and he wanted to eat something.

Reported Speech – Present Continious Tense:

Present Continious » Past Continious

John: I am running because I am trying to catch the bus.

John said/told (that) he was running because he was trying to catch the bus.

Reported Speech – Simple Past Tense:

Simple Past » Past Perfect

John: I was so tired and I wanted to sleep early.

John said/told (that) he had been so tired and he had wanted to sleep early.

Reported Speech – Past Continious Tense:

Past Continious » Past Perfect Continious

John: I was searching my wallet while my mother was watching TV.

John said/told (that) he had been searching his wallet whilw his mother had been watching TV.

REKLAM

DİKKAT: While ile verilen kısım ilk cümleyle eşit zamanlı gerçekleştiğinden, while’dan sonra gelen cümlenin de tensi değişirken, When’li cümleler için aynı kural söz konusu olmayabilir bu yüzden ikinci kısım kendi hali olan Simple Past Tense’i ile kalır.

Örneğin; John: I was searching my wallet when my mother called me.

John said/told (that) he was searching his wallet when his mother called him.

Reported Speech – Present Perfect Tense:

Present Perfect » Past Perfect

John: I have been very busy because my teacher has given me lots of homeworks.

John said/told (that) he had been very busy because his teacher had given him lots of homeworks.

Reported Speech – Present Perfect Continious Tense:

Present Perfect Continious » Past Perfect Continious

John: My mother has been sleeping for 12 hours.

John said/told (that) his mother had been sleeping for 12 hours.

Past Perfect Tense’ten daha geri zamanlı bir tense olmadığı için dolaylı anlatımlarda Past Perfect ve Past Perfect Continious aynen kendisi olarak kalır.

SAY / TELL

Aktaracağımız cümlede, aktarım birinden diğerine cümle içerisinde yapılıyorsa “Tell” fiili aynen kalırken “Say” fiili yanına “To” edatını alarak kullanılır.

Örneğin;

 • John: Victoria, I’m so sorry that I could not call you.
 • John told/ said to Victoria (that) he was so sorry that he could not call her.

 

Questions in Reported Speech

YES / NO QUESTIONS:

İngilizce soruları dolaylı olarak aktarırken (reported speech) yine tense’in bir zaman geri gitme kuralıyla birlikle fiilimizi “ASK” “WANT TO KNOW” “WONDER” gibi fiiller olarak kullanıyoruz. Yes/ No cevaplı sorular için, dolaylı olarak anlatacağımız zaman, cümleyi düz cümle haline getirip “IF” belirteciyle soracağız. Buradaki “IF” şart cümlelerinde “eğer” anlamında değil, “-ıp….-ıpmadığı” anlamına gelmektedir.

Örnekler:

 • John: Do you swim?
 • John asked if I swam.
 • John yüzüp yüzmediğimi sordu.
 • Victoria: John, were you at home?
 • Victoria wondered John if John had been at home.
 • Victoria John’un evde olup olmadığını merak etti.
 • She said: Have you seen my mother?
 • She wanted to know if we had seen her mother.
 • Annesini görüp görmediğimizi bilmek istedi.

WH- QUESTIONS:

When? What? Where? Why? gibi WH ile başlayan soru cümleleri için, cümleler soru halinden çıkarılır fakat soru kelimeleri cümle içerisinde bırakılır. Yine fiilimiz “ASK” “WANT TO KNOW” türevi fiiller olabilir.

Örnekler

 • She said: Why are you sad?
 • She asked why I was sad.
 • He said: Where will Alice be in summer?
 • He wanted to know where Alice would be in summer.
 • They said: What did you do yesterday?
 • They asked what I had done the day before.

Değişikliğe uğramayan yardımcı fiiller:

“Ought to, Should, Must, Used to, Would ve Could” report edilirken kendi hallerinde kalırlar.

 • Victoria: You should buy a new dress.
 • Victoria said that I should buy a new dress.

Değişikliğe uğrayan yardımcı fiiller:

“Can= Could / Will= Would / May= Might”

 • John: I can’t solve the problem.
 • John said that he couldn’t solve the problem.

Zaman ve Yer Zarflarının Değişimi:

This (morning) = That (morning)

These (days) = Those (days)

Today = That day

Now = Then

(a year) Ago = (a year) Before

Last weekend = The weekend Before/ The Previous weekend

Here = There

Next (day) = The Following (day)

Tomorrow = The Next / Following day

Örnekler

 • John: I cannot work tomorrow.
 • John said he couldn’t work the next day.
 • John: Victoria wasn’t at home a week ago.
 • John said she had not been at home a week before.
 • John: Can you come here?
 • John asked if I could come there.

Reported Speech Konu Anlatımı hakkında sormak istediklerinizi yorum bölümünü kullanarak bizlere ilerebilirsiniz.

Eğitimi

Simple Past Tense – Geçmiş Zaman ile İlgili Örnek Cümleler

Simple Past Tense yani Geçmiş Zaman ile ilgili – Türkçe cümle örnekleri sayfanın devamında mevcuttur. Aynı zamanda ödevleriniz için yardımcı olabilecek bu cümleleri çalışırken

Say / Tell / Speak / Talk

’de say, tell, speak ve talk çoğu zaman birbirleriyle karıştırılırlar. Genellikle de sınavlarda bu kelimeler ayırt edici sorular olarak karşımıza çıkarlar. Şimdi gelin birlikte bu kelimelerin anlamlarına

Transitive and Intransitive Verbs (Geçişli ve Geçişsiz Fiiller)

‘de geçişli ve geçişsiz fiiller son derece önemlidir ve dikkatle öğrenilmesi gerekmektedir. Geçişli fiiller kendilerinden sonra nesne almaktadırlar. Peki, nedir nesne?  Öznenin yaptığı işten etkilenen her şey nesne

Just Already Yet Kullanımı / Konu Anlatımı

Bu dersimizde just kullanımı, already kullanımı ve yet kullanımı ile ilgili konu anlatımına değineceğiz. Konunun devamında just already yet ile ilgili örnekler yer almaktadır.

İngilizce Soru Kalıpları (Wh Questions)

'de Wh Questions olarak bilinen soru kalıpları (what, when, where, why, which, who, whose, how) hakkında - Türkçe örnekler ile birlikte hazırlanmış konu anlatımı.
Daha Fazla Sonuç
İletişim Bilgileri

VIP ile Ücretsiz Eğitimi

dil eğitimine yönelik dersler ve materyallerin yanı sıra 4. sınıf , 5. sınıf , 6. sınıf , 7. sınıf , 8. sınıf , 9. sınıf ve 10. sınıf öğrencileri için hazırlanmış konu anlatımları yer almaktadır.

Bizi Takip Edin!
facebook twitter rss katalog
Copyright © 2020 vip.com All rights reserved Privacy Policy Powered by WordPress Site Map