Buradasınız :    Genel İngilizce   Grammar (Dil Bilgisi)    

Comparison of Adverbs

adverbs

İlk olarak gelin adverb nedir tekrar onu bir hatırlayalım.

Adverb; zarf demek olup, herhangi bir fiili, fiilimsiyi, sıfatı veya bir başka zarfı yer, yön, zaman veya nicelik olarak betimleyen sözcüklerdir.

The Comparison of Adverbs

İngilizce‘de zarflar (Adverbs), aynı sıfatlarda (Adjectives) olduğu şekilde kıyaslanır (comparative form) veya enüstün kılınır (superlative form).

1- Tek heceden oluşan (kısa) zarflar (monosyllabic adverbs) : Bu tür zarfların sonuna sadece –er ve –est takısı ekleyerek onları comparative ve superlative forma adapte ederiz.

Adverb + -er /-est

REKLAM

2) İki veya üstü heceden oluşan uzun zarflar : bu zarfların ise önüne more ve most koyarak artık var olan zarfı comparative ya da superlative forma sokmuş oluruz.

More / Most + Adverb

Irregular adverbs dediğimiz bazı harici zarflar vardır ki bunlar yukarıdaki kurallara uygun hareket etmezler.

Exercise on Comparison of Adverbs

  1. This time we try hard to live _____(happily) than before.
  2. John was promoted yesterday as he was working _______(hard).
  3. Could you speak a bit ________ (clearly) please?
  4. After that accident I had, I started to drive _______(carefully).
  5. Jennifer always run _______(fast) among the students.

Answer key: more happily – hardest – more carefully – fastest

Eğitimi

Simple Past Tense – Geçmiş Zaman ile İlgili Örnek Cümleler

Simple Past Tense yani Geçmiş Zaman ile ilgili – Türkçe cümle örnekleri sayfanın devamında mevcuttur. Aynı zamanda ödevleriniz için yardımcı olabilecek bu cümleleri çalışırken

Say / Tell / Speak / Talk

’de say, tell, speak ve talk çoğu zaman birbirleriyle karıştırılırlar. Genellikle de sınavlarda bu kelimeler ayırt edici sorular olarak karşımıza çıkarlar. Şimdi gelin birlikte bu kelimelerin anlamlarına

Transitive and Intransitive Verbs (Geçişli ve Geçişsiz Fiiller)

‘de geçişli ve geçişsiz fiiller son derece önemlidir ve dikkatle öğrenilmesi gerekmektedir. Geçişli fiiller kendilerinden sonra nesne almaktadırlar. Peki, nedir nesne?  Öznenin yaptığı işten etkilenen her şey nesne

Just Already Yet Kullanımı / Konu Anlatımı

Bu dersimizde just kullanımı, already kullanımı ve yet kullanımı ile ilgili konu anlatımına değineceğiz. Konunun devamında just already yet ile ilgili örnekler yer almaktadır.

İngilizce Soru Kalıpları (Wh Questions)

'de Wh Questions olarak bilinen soru kalıpları (what, when, where, why, which, who, whose, how) hakkında - Türkçe örnekler ile birlikte hazırlanmış konu anlatımı.
Daha Fazla Sonuç
İletişim Bilgileri

VIP ile Ücretsiz Eğitimi

dil eğitimine yönelik dersler ve materyallerin yanı sıra 4. sınıf , 5. sınıf , 6. sınıf , 7. sınıf , 8. sınıf , 9. sınıf ve 10. sınıf öğrencileri için hazırlanmış konu anlatımları yer almaktadır.

Bizi Takip Edin!
facebook twitter rss katalog
Copyright © 2021 vip.com All rights reserved Privacy Policy Powered by WordPress Site Map