Buradasınız :    Genel İngilizce   Grammar (Dil Bilgisi)    

Used To Konu Anlatımı

Türkçe’de eskiden alışkanlık şeklinde yaptığımız durumları anlatırken, “yapardım, giderdim” örneklerinde olan “–rdim” ekinin karşılığını İngilizce ’de Used to kalıbıyla alıyoruz.

İngilizce ‘de Eskiden yaptığımız fakat artık yapmayı bıraktığımız alışkanlıklarımızdan bahsederken, özne’den sonra Used To kalıbını getirip fiilimizin ilk halini kullanıyoruz. Yardımcı fiilimiz used to zaten kendiliğinden “simple past” anlamını verdiği için tüm özneler için çekimi aynı kalırken, başka bir tense ile used to kalıbını kullanmıyoruz. Bu kalıp ile, cümlede “eskiden yapardım fakat artık yapmıyorum” anlamını cümleden çıkarıyoruz.

Örneğin;

I used to drink milk every day. / Her gün süt içerdim*

(*) Eskiden her gün süt içerdim, fakat artık içmiyorum.

He used to smoke. / Sigara içerdi*

(*) Eskiden sigara içerdi, fakat artık içmiyor.)

REKLAM

They used to play basketball every week. / Her hafta basketbol oynarlardı*

(*) Her hafta basketbol oynarlardı, fakat artık oynamıyorlar.

To be + Used to

Used to’nun bir diğer anlamı da var ki, bu yukarıda bahsettiğimiz konulardan tamamen ayrı. Eğer “used to” söz öbeğini “to be” fiili ile birlikte kullanırsak “alışkın olmak” anlamını vermektedir. Fakat ilk kullanımı gibi “used to”dan sonra fiil normal halde değil, “gerund” hal dediğimiz “-ing” haliyle gelmektedir. Ya da used to’dan sonra bir isim de getirilebilir.

Örneklerle görelim:

I am used to waking up early in the morning. / Sabahları erken kalkmaya alışkınım.

He was used to running fast. / Hızlı koşmaya alışkındı.

She is used to the allergies. / Alerjilere alışkındır.

To get + Used to

Eğer “to be” fiilinden ayrı olarak, “to get” fiiliyle birlikte kullanırsak, anlam o zaman verilen zamana göre “alışacak olmak” anlamını vermektedir. Yine özneden sonra kullanılan tense’e göre “get” fiili yanına “used to + Ving”yi alır. Yine used to’dan sonra isim alma kuralı burada da geçerlidir.

Örnekler :

She gets used to gaining weight. / Kilo alıyor olmasına alışıyor.

You will get used to the hot climate in the summer. / Sıcak iklime yazın alışacaksın.

Eğitimi

Simple Past Tense – Geçmiş Zaman ile İlgili Örnek Cümleler

Simple Past Tense yani Geçmiş Zaman ile ilgili – Türkçe cümle örnekleri sayfanın devamında mevcuttur. Aynı zamanda ödevleriniz için yardımcı olabilecek bu cümleleri çalışırken

Say / Tell / Speak / Talk

’de say, tell, speak ve talk çoğu zaman birbirleriyle karıştırılırlar. Genellikle de sınavlarda bu kelimeler ayırt edici sorular olarak karşımıza çıkarlar. Şimdi gelin birlikte bu kelimelerin anlamlarına

Transitive and Intransitive Verbs (Geçişli ve Geçişsiz Fiiller)

‘de geçişli ve geçişsiz fiiller son derece önemlidir ve dikkatle öğrenilmesi gerekmektedir. Geçişli fiiller kendilerinden sonra nesne almaktadırlar. Peki, nedir nesne?  Öznenin yaptığı işten etkilenen her şey nesne

Just Already Yet Kullanımı / Konu Anlatımı

Bu dersimizde just kullanımı, already kullanımı ve yet kullanımı ile ilgili konu anlatımına değineceğiz. Konunun devamında just already yet ile ilgili örnekler yer almaktadır.

İngilizce Soru Kalıpları (Wh Questions)

'de Wh Questions olarak bilinen soru kalıpları (what, when, where, why, which, who, whose, how) hakkında - Türkçe örnekler ile birlikte hazırlanmış konu anlatımı.
Daha Fazla Sonuç
İletişim Bilgileri

VIP ile Ücretsiz Eğitimi

dil eğitimine yönelik dersler ve materyallerin yanı sıra 4. sınıf , 5. sınıf , 6. sınıf , 7. sınıf , 8. sınıf , 9. sınıf ve 10. sınıf öğrencileri için hazırlanmış konu anlatımları yer almaktadır.

Bizi Takip Edin!
facebook twitter rss katalog
Copyright © 2020 vip.com All rights reserved Privacy Policy Powered by WordPress Site Map